Privacybeleid

Den Gamle Herlighed IVS respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Den Gamle Herlighed IVS heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Den Gamle Herlighed IVS.

Delen met derden
Den Gamle Herlighed IVS zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een transporteur, met wie Den Gamle Herlighed IVS separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacyregels te voldoen.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Den Gamle Herlighed IVS gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Den Gamle Herlighed IVS, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Den Gamle Herlighed IVS kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Den Gamle Herlighed IVS en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Den Gamle Herlighed IVS verstrekt.

Bij Den Gamle Herlighed IVS kunnen de volgende persoons-/bedrijfsgegevens worden verwerkt:

  • Je bedrijfsnaam
  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Den Gamle Herlighed IVS verwerkt je persoons-/bedrijfsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Den Gamle Herlighed IVS je persoons-/bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor het leveren van meubels en/of accessoires.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Den Gamle Herlighed IVS.

Den Gamle Herlighed IVS bewaart je persoons-/bedrijfsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien zorgt Den Gamle Herlighed IVS voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Den Gamle Herlighed IVS maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Den Gamle Herlighed IVS maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Den Gamle Herlighed IVS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Den Gamle Herlighed IVS.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Den Gamle Herlighed IVS heeft hier geen invloed op.

Den Gamle Herlighed IVS heeft Google geen toestemming gegeven om via Den Gamle Herlighed IVS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoons-/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar contact@dengamleherlighed.com. Den Gamle Herlighed IVS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Den Gamle Herlighed IVS is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.